Θέματα - Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015


Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 02/06/2015                                                  Θέματα                              Απαντήσεις

Σχόλιο
Η φετινή αυλαία των Πανελλαδικών εξετάσεων, έκλεισε και πάλι με το μάθημα επιλογής Α.Ο.Θ για πρόσβαση στο Ε΄ επιστημονικό πεδίο. Τα θέματα κρίνονται κατανοητά και εύκολα και επανειλημμένα διδαγμένα. Ευκολότερα των τελευταίων ετών. Οι υποψήφιοι που επέλεξαν το μάθημα είχαν την ευκαιρία να γράψουν με άνεση τον πολυπόθητο βαθμό 100
Κυριακάκη Μαρία,  Σφακιανάκη Σοφία


Φυσική Κ - 29/05/2015                                                                           Θέματα                             Απαντήσεις

Σχόλια
Τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές, απαιτούσαν εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη, με τα θέματα Β & Δ να δημιουργούν αρκετές δυσκολίες στους υποψήφιους.

Ομάδα Φυσικών Ε. Ο. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Ιστορία Κ - 29/05/2015                                                                           Θέματα                             Απαντήσεις

 


Χημεία Κ - 27/05/2015                                                                            Θέματα                             Απαντήσεις

Σχόλιο
Τα θέματα ήταν αρκετά απλά,  πλην του Δ4 το  οποίο ενδεχομένως να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Ομάδα Χημικών Ε.Ο. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Λατινικά Κ - 27/05/2015                                                                          Θέματα                             Απαντήσεις


Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ - 27/05/2015                                                       Θέματα                             Απαντήσεις

Σχόλιο
Τα θέματα ήταν απλά.  Οι διαβασμένοι μαθητές θα έχουν γράψει πολύ καλά.

Η Ομάδα Καθηγητών Πληροφορικής  Ε.Ο. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Μαθηματικά Κ - 25/05/2015                                                                     Θέματα                              Απαντήσεις

Σχόλιο
Τα θέματα σε σύγκριση με εκείνα των προηγούμενων χρόνων, ήταν πιο απαιτητικά. Απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Για να απαντήσει ένας διαγωνιζόμενος σε όλα τα θέματα έπρεπε να έχει εμπεδώσει πλήρως την ύλη και να είναι πολύ γρήγορος και ψύχραιμος στις λύσεις των ασκήσεων.

Γιώργος Μανδαλάκης


Αρχαία Ελληνικά Κ -  25/05/2015                                                              Θέματα                              Απαντήσεις


Λογοτεχνία Κ - 22/05/2015                                                                      Θέματα                             Απαντήσεις


Βιολογία Κ - 22/05/2015                                                                          Θέματα                             Απαντήσεις

Σχόλιο
Τα θέματα απευθύνονται σε  καλά διαβασμένους μαθητές οι οποίοι είχαν κατανοήσει σε βάθος τη θεωρία και διαθέτουν κρίση. Ωστόσο, υπήρχαν ασάφειες σε κάποια ερωτήματα που μπορούσαν να μπερδέψουν τους μαθητές.
Κανδηλογιαννάκη Μαρία

 


ΑΟΔΕ - 22/05/2015                                                                                Θέματα                              Απαντήσεις

Σχόλια
Τα θέματα στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ήταν εύστοχα. Κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης με την έννοια ότι αντιστοιχούσαν και στα τρία κεφάλαια, ήταν αναμενόμενα και πολυσυζητημένα. Οι μαθητές που είχαν διαβάσει είχαν την ευκαιρία να κατακτήσουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Κυριακάκη Μαρία, Σφακιανάκη Σοφία

 


Μαθηματικά ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΙΣΙΑ - 21/05/2015                                                  Θέματα                              Απαντήσεις

 


 

Στατιστική ΓΠ - 20/05/2015 Θέματα Απαντήσεις
    Σχόλιο:
   Ποιοτικά θέματα που κάλυπταν όλη την ύλη. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και εμπέδωση της ύλης από τους υποψηφίους.
   Καλή συνέχεια, Ομάδα Μαθηματικών Ε.Ο. Οριζοντες.

Ιστορία ΓΠ - 20/05/2015 Θέματα Απαντήσεις

Βιολογία ΓΠ - 20/05/2015 Θέματα    
Απαντήσεις
   Σχόλιο:
   Στα φετινά θέματα σε σχέση με άλλες χρονιές ο μεγαλύτερος όγκος των θεμάτων αφορούσε ερωτήσεις
   που απαιτούσαν κριτική σκέψη μετά από κατάλληλη επεξεργασία της θεωρίας.
   Θειακάκη Μαρία

Φυσική ΓΠ - 20/05/2015 Θέματα Απαντήσεις
    Σχόλιο:
   Τα θέματα θεωρούνται βατά για προετοιμασμένους μαθητές.
   Ποταμιανάκης Κώστας

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - 19/05/2015

Σχόλιο

Το κείμενο που δόθηκε στους μαθητές των ΕΠΑΛ  είναι αρκετά κατανοητό και εύληπτο. Αντλείται από την εμπειρία της καθημερινότητας  παρόλο που δεν ανήκει στη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου. Οι ερωτήσεις απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και ιδιαίτερα η Β2 που αναφέρεται στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου παρουσίαζε αυξημένη δυσκολία.  Τα συνώνυμα και αντώνυμα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ η Β4 μπορούσε να απαντηθεί εύκολα.  Τα ζητούμενα στο θέμα της Έκθεσης ήταν κατανοητά και μπορούσαν να αναπτυχθούν επαρκώς και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Χρονάκη Κατερίνα


Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ - 18/05/2015

Σχόλιo

Το θέμα των πανελλαδικών στο μάθημα της έκθεσης καταρχήν μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο λόγω της σημερινής παγκόσμιας ημέρας των Μουσείων. Λογικά λοιπόν δεν πρέπει να αιφνιδίασε τους υποψηφίους, που όχι μόνο το είχαν διδαχθεί επαρκώς αλλά και τους είχε επισημανθεί ως «S.O.S.». Ειδικότερα το κείμενο της περίληψης, παρόλο που δεν είχε ιδιαιτέρες υφολογικές ή νοηματικές δυσκολίες, διακρινόταν από πυκνότητα νοημάτων, γι’ αυτό απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Στο δεύτερο μέρος του κριτηρίου, οι ασκήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδαχθείσας ύλης και ήταν αρκετά απαιτητικές, ενώ εκτιμούμε πως η Β2α πιθανόν να δημιουργήσει κάποιες διχογνωμίες. Τέλος, κατά την ανάπτυξη της έκθεσης το δεύτερο ερώτημα απαιτούσε συγκεκριμένες προτάσεις – δράσεις και όχι γενικολογίες. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους καλή συνέχεια και επιτυχία στη δύσκολη και ψυχοφθόρα προσπάθειά τους.    

Κόρκακα Σάνδη


Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - 19/05/2015

Σχόλιο

Το κείμενο που δόθηκε στους μαθητές των ΕΠΑΛ  είναι αρκετά κατανοητό και εύληπτο. Αντλείται από την εμπειρία της καθημερινότητας  παρόλο που δεν ανήκει στη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου. Οι ερωτήσεις απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και ιδιαίτερα η Β2 που αναφέρεται στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου παρουσίαζε αυξημένη δυσκολία.  Τα συνώνυμα και αντώνυμα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ η Β4 μπορούσε να απαντηθεί εύκολα.  Τα ζητούμενα στο θέμα της Έκθεσης ήταν κατανοητά και μπορούσαν να αναπτυχθούν επαρκώς και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Χρονάκη Κατερίνα