Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2016

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

17.01.16

Άλγεβρα Α΄Λυκείου
Βιολογία Κ Γ΄Λυκείου
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΕΠΑΛ
Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

10.01.16

Ανάπτυξη Εφαρμογών K Γ΄Λυκείου
Έκθεση ΕΠΑΛ
Λατινικά Κ Β΄Λυκείου
Λατινικά Κ Γ΄Λυκείου
Φυσική Κ Β΄Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄Λυκείου
Χημεία Κ
Γ΄Λυκείου

07.01.16

Αρχές Οικονομικης Θεωρίας
Αρχαία Α΄Λυκείου
Αρχαία Κ Β΄Λυκείου
Ιστορία Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β' Λυκείου
Φυσική Κ Γ΄Λυκείου

04.01.16

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
Δίκτυα ΕΠΑΛ
Εκθεση B΄Λυκείου
Έκθεση Α΄Λυκείου
Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
Στατιστική Γ΄Λυκείου

30.12.15

Αρχαία Κ Γ' Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Κ Γ' Λυκείου
Χημεία Α' Λυκείου
Χημεία Α' Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου

28.12.15

Αλγεβρα Β' Λυκείου
Εκθεση Γ' Λυκείου
Φυσική Α' Λυκείου