Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2016-2017

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

29.04.17

Ανατομία Φυσιολογία ΕΠΑΛ
Αρχαία Α' Λυκείου
Αρχαία Β' Λυκείου
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Βιολογία Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Βιολογία Επαναλ. Εσπερινά Γ' Λυκείου
Προγραμματισμό υπολογιστών ΕΠΑΛ
Στατιστική Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου

22.04.17

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου
Χημεία ΘΚ Γ' Λυκείου
Χημεία ΓΠ Β' Λυκείου
Χημεία Α' Λυκείου ολικό
Υγιεινή ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου
Λατινικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου
Δίκτυα ΕΠΑΛ τομέας Πληροφορικής

21.04.17

Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΚ Γ' Λυκείου
Φυσική ΘΚ & ΤΚ Γ΄Λυκείου Εσπερινά
Φυσική ΘΚ & ΤΚ Γ' Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού Β' Λυκείου
Φυσική Α' Λυκείου
Ιστορία ΘΚ Γ' Λυκείου

 20.04.17

Άλγεβρα Α' Λυκείου
Άλγεβρα Β' Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου
Αρχαία Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

 19.04.17

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου
Έκθεση ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου

11.02.17

Ανατομία Φυσιολογία ΕΠΑΛ
Βιολογία Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Δίκτυα ΕΠΑΛ
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

05.02.17

ΑΟΘ Γ΄Λυκείου
Λάτινικά Πρ Γ' Λυκείου
Χημεία Πρ Γ' Λυκείου
Χημεία Α' Λυκείου
Χημεία Β' Λυκείου
Υγιεινή ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου

04.02.17

Ανάπτυξη Εφαρμογών K Γ΄Λυκείου
Φυσική Α΄Λυκείου
Φυσική Πρ. Β΄Λυκείου
Φυσική Πρ. Γ΄Λυκείου
Φυσική K Γ΄Λυκείου Εσπερινό
Ιστορία Πρ. Γ΄Λυκείου

30.01.17

Αλγεβρα Α' Λυκείου
Αλγεβρα Β' Λυκείου
Αρχαία Πρ. Γ' Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Πρ. Γ' Λυκείου

29.01.17

Εκθεση Α' Λυκείου
Εκθεση Β' Λυκείου
Εκθεση Γ' Λυκείου
Εκθεση ΕΠΑΛ

28.01.17

Αρχαία Α΄Λυκείου
Αρχαία Πρ. Β΄Λυκείου
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Ιστορία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Στατιστική Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου

11.12.16

Μαθηματικά Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου

10.12.16

Ανατομία Φυσιολογία ΕΠΑΛ
Βιολογία Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Βιολογία Πρoσανατολισμού Αποφοίτων Γ' Λυκείου
Δίκτυα ΙΙ ΕΠΑΛ
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ ΕΠΑΛ
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ
Οικοδομική ΕΠΑΛ
Σ.Γ.Ε. ΕΠΑΛ

05.12.16

ΑΟΘ ΕΠΑΛ 
ΑΟΘ Γ΄Λυκείου
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΕΠΑΛ
Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ
Υγιεινή ΕΠΑΛ
Λάτινικά Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Λάτινικά Πρoσανατολισμού Γ' Λυκείου
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΕΠΑΛ
Ψύξη - Κλισματισμός ΕΠΑΛ
Χημεία Α' Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου
Χημεία Πρoσανατολισμού Αποφοίτων
Χημεία Γ' Λυκείου

04.12.16

Ανάπτυξη Εφαρμογών K Γ΄Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών K Γ΄Λυκείου
Ιστορία Πρ. Γ΄Λυκείου
Ιστορία Πρ. Γ΄Λυκείου
Φυσική Α΄Λυκείου
Φυσική Πρ. Β΄Λυκείου
Φυσική Πρ. Γ΄Λυκείου
Φυσική Πρ. Γ΄Λυκείου

03.12.16

Αρχαία Α΄Λυκείου
Αρχαία Πρ. Β΄Λυκείου
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Ιστορία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου
Στατιστική Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου

27.11.16

Αλγεβρα Α' Λυκείου
Αλγεβρα Β' Λυκείου
Αρχαία Πρ. Γ' Λυκείου

Μαθηματικά ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Πρ. Γ' Λυκείου

26.11.16

Εκθεση Α' Λυκείου
Εκθεση Β' Λυκείου
Εκθεση Γ' Λυκείου
Εκθεση ΕΠΑΛ