Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2017-2018

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
   

21.04.18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΛΙΚΟ)
ΧΗΜΕΙΑΣ Γ.Π. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΟΘ ΕΠΑΛ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

14.04.18

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

13.04.18

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ EΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

12.04.18

ΑΛΓΕΒΡΑ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΕΠΑΛ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

11.04.18

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. Κ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ


17.02.18

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚOY & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΡ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

15.02.18

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΟΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

10.02.18

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

07.02.18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ

03.02.18

ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ Γ' 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

09.12.17

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΟΔΕ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

05.12.17

ΑΟΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚOY & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

02.12.17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

27.11.17

ΑΟΘ EΠΑΛ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ EΠΑΛ

25.11.17

ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΕΠΑΛ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

09.08.17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

04.08.17

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡ. Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Θ & Τ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α.Ο.Θ. Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 02.08.17

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΚ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

31.07.17

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ