2018 - 2019
Επαναληπτικά Διαγωνίσματα


 11.05.19

ΑΛΓΕΒΡΑΣ B΄ ΛΥΚ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
Γ΄ ΛΥΚ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
Γ' ΛΥΚ

 

 04.05.19

ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α΄ ΛΥΚ.

ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β`ΛΥΚ.
(Θεωρητική Κατεύθυνση)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ΄ ΛΥΚ. ΕΠΑΛ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝ. Γ΄ ΛΥΚ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Γ΄ ΛΥΚ.

 03.05.19

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΕΠΑΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. Γ΄ ΛΥΚ.

 

02.05.19 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ ΄ ΛΥΚ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚ. ΕΠΑΛ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β' ΛΥΚ.

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΛ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Γ ΄ ΛΥΚ .

ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ΛΥ.

XHMEIA ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. Β΄ ΛΥΚ.

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘ.
Γ΄ ΛΥΚ.

 24.04.2019

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚ
.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Β΄ ΛΥΚ
.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Γ' ΛΥΚ.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΄ ΛΥΚ.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤ.
Β ΄ ΛΥΚ.

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘ.
Γ΄ ΛΥΚ
.

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ
Γ` ΛΥΚ.

05.02.19

ΑΛΓΕΒΡΑ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

04.02.19

ΑΛΓΕΒΡΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Β` ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΑΛ

ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΛ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ

02.02.19

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ. Π.
Β΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ. Π.
Γ΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΕΠΑΛ

01.02.19

ΑΡΧΑΙΑ B' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡ. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ B' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡ. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛ. ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΛ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΛ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

31.01.19

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ. B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.Ο.Θ. Γ΄ ΛΥΚ.

16.11.18

ΑΛΓΕΒΡΑΣ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

07.11.18

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τμήμ. θερινά & αποφοίτων

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ
Γ΄ ΛΥΚ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α' ΛΥΚ.

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΛ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΛ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚ. Κεφ. 1o- 2ο (μέχρι Π.Π )

ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κεφ.1)

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚ. ΟΞ/ΓΗ,ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ, Ι.Ι (μέχρι υδ.δ/τα αλάτων) 

06.11.18

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ. Π. Β΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ. Π. Γ΄ ΛΥΚ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΕΠΑΛ

05.11.18

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΟΘ ΕΠΑΛ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΛ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γ’ ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΛ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ

\Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

03.11.18

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΟΘ

07.08.18

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Γ’ ΛΥΚ.

06.08.18

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Γ’ ΛΥΚ.

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚ.
(Κεφ:1-4)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ΄ ΛΥΚ.

03.08.18

Α.Ο.Θ. Γ΄ ΛΥΚ.

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ.
Γ΄ ΛΥΚ.

02.08.18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡ.
Γ΄ΛΥΚ.
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ EΠΑΛ
Γ΄ ΛΥΚ
.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
Γ΄ ΛΥΚ.

01.08.18

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΕΠΑΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚ.