Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2013

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

29.12.13

Φυσική Α' Λυκείου
Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου
Φυσική Κ Γ΄Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ

22.12.13

Μαθηματικά Κ Γ' Λυκείου
Αρχαία Κ Γ' Λυκείου
Γεωμετρία Α' Λυκείου

09.02.13

Λογοτεχνία Κ Γ΄Λυκείου

03.02.13

Στατιστική ΓΠ Γ΄Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ' Λυκείου
Έκθεση Α' Λυκείου
Έκθεση Β΄Λυκείου

30.01.13

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Λυκείου
Βιολογία ΓΠ Γ΄Λυκείου
Βιολογία ΓΠ Γ΄Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β΄Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β΄Λυκείου
Αρχαία Α΄Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωριας ΕΠΑΛ
Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ
Ανατομία ΕΠΑΛ
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΕΠΑΛ
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΠΑΛ
Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ

27.01.13

Βιολογία Κ Γ΄Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄Λυκ.
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄Λυκ.
Λατινικά Κ Γ΄Λυκείου
Λατινικά Κ Γ΄Λυκείου
Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου
Χημεία Α΄Λυκείου

20.01.13

Φυσική Κ Γ΄Λυκείου
Χημεία Κ Β' Λυκείου
Αρχαία Κ Β΄Λυκείου
Γεωμετρία Α' Λυκείου
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΕΠΑΛ
Αρχές Οικονομίας & Διοίκησης ΕΠΑΛ
Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ
Ηλεκτρικές Επικοινωνίες ΕΠΑΛ
Παθολογία ΕΠΑΛ
Αιματολογία ΕΠΑΛ
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΕΠΑΛ
Προσχολική Αγωγή ΕΠΑΛ
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

13.01.13

Χημεία Κ Γ΄Λυκείου
Χημεία Κ Γ' Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄Λυκ.
Ανάπτυξη Εφαρμογή Κ Γ' Λυκ.
Ιστορία Κ Γ' Λυκείου
Φυσική Κ Β' Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄Λυκείου
Άλγεβρα Α' Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ

07.01.13

Άλγεβρα Β΄Λυκείου
Άλγεβρα Β' Λυκείου
Έκθεση ΓΠ Γ΄Λυκείου
Έκθεση ΕΠΑΛ
Φυσική Α' Λυκείου

04.01.13

Μαθηματικά Κ Γ΄Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄Λυκείου
Αρχαία Κ Γ' Λυκείου