Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2012

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

30.01.12

Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ' Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου
Νεολληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου

29.01.12

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Βιολογία ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Χημεία Κ Β' Λυκείου
Αρχαία Α΄ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ
Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ
Εγκαταστάσεις Ψύξης ΕΠΑΛ
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΕΠΑΛ
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑΛ

22.01.12

Βιολογία Κ Γ' Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ' Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ' Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Γ' Λυκείου
Λατινικά Κ Γ' Λυκείου
Φυσική ΓΠ  Β' Λυκείου
Χημεία Α' Λυκείου

15.01.12

Αρχές Οργάνωσης  ΕΠΑΛ
Αρχαία Κ Β' Λυκείου
Γεωμετρία Α' Λυκείου
Δίκτυα ΕΠΑΛ
Εγκ. Κλιματισμού ΕΠΑΛ
Ηλεκτ. Επικοινωνίες ΕΠΑΛ
Λογοτεχνία Κ Γ΄ Λυκείου
Παθολογία ΕΠΑΛ
Προσχ. Αγωγή ΕΠΑΛ
Φυσική Κ Γ΄ Λυκείου
Μ.Ε.Κ. ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Κ Β' Λυκείου

07.01.12

Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Ιστορία Κ Γ΄ Λυκείου
Φυσική Κ Β' Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄ Λυκείου
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκείου

05.01.12

Φυσική Α΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

03.01.12

Αρχαία Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου