Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2011

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

20.02.11

Αρχαία Α΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου

13.02.11

Χημεία Α΄ Λυκείου
Χημεία Κ Β΄ Λυκείου
Χημεία Κ Β΄ Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Βιολογία ΓΠ Γ' Λυκείου
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ
Παθολογία ΕΠΑΛ
Εγκ. Ψύξης ΕΠΑΛ
Ψηφιακά ΕΠΑΛ

06.02.11

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
Φυσική Κ Β΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄ Λυκείου
Φυσική Κ Γ΄ Λυκείου
Ιστορία Κ Γ΄ Λυκείου
Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ
Ανατομία ΕΠΑΛ
Εγκ. Κλιματισμού ΕΠΑΛ
Συστ. Εκπ. & Λήψης ΕΠΑΛ
Δίκτυα ΕΠΑΛ

30.01.11

Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκείου
Λογοτεχνία Κ Γ΄ Λυκείου

23.01.11

Φυσική Α΄ Λυκείου
Φυσική Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Βιολογία Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωση Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Γ΄ Λυκείου

22.01.11

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ

21.01.11

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β΄ Λυκείου
Αρχαία Κ Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχαία Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ