Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2010

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

14.11.10

Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ Γ΄ Λυκείου

31.10.10

Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου

30.10.10

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄ Λυκ.
Βιολογία ΓΠ Γ΄ Λυκείου

29.10.10

Φυσική Κ Γ΄ Λυκείου
Ιστορία Κ Γ΄ Λυκείου

28.10.10

Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκείου
Βιολογία Κ Γ΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Γ΄ Λυκείου

24.10.10

Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκ.
Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Λογοτεχνία Κ Γ΄ Λυκείου

17.10.10

Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχαία Κ Γ΄ Λυκείου

07.03.10

Αρχαία Α΄ Λυκείου
Στατιστική ΓΠ Γ΄ Λυκείου

28.02.10

Χημεία Α΄ Λυκείου
Χημεία Κ Β΄ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΠ Γ΄Λυκ.
Βιολογία ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Φυσική ΓΠ Γ΄ Λυκείου
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

21.02.10

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
Φυσική Κ Β΄ Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄ Λυκείου
Φυσική Κ Γ΄ Λυκείου
Ιστορία Κ Γ΄ Λυκείου
Ανατομία ΕΠΑΛ
Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ

07.02.10

Έκθεση Γ΄ Λυκείου

31.01.10

Φυσική Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Βιολογία Κ Γ΄ Λυκείου
Αρχές Οργάνωσης Κ Γ΄ Λυκ.
Λατινικά Κ Γ΄ Λυκείου

30.01.10

Έκθεση Α΄ Λυκείου
Έκθεση Β΄ Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κ Γ΄ Λυκ.
Λογοτεχνία Κ Γ΄ Λυκείου
Έκθεση ΕΠΑΛ

24.01.10

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
Αρχαία Κ Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β΄ Λυκείου
Αρχαία Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά ΕΠΑΛ