Τα Διαγωνίσματά μας - Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 2015

2018-19 2017-18 2016-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

19.04.15

Αρχές Οικονομικης Θεωρίας
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
Φυσική Α' Λυκείου

18.04.15

Άλγεβρα Α΄Λυκείου
Αρχές Οικονομικης Θεωρίας ΕΠΑΛ
Εγκ. Ψύξης
Ιστορία Κ Γ΄Λυκείου
Λατινικά Κ Β΄Λυκείου
Μ.Ε.Κ.
Οικοδομική
Φυσική Κ Β΄Λυκείου
Φυσική Κ Γ΄Λυκείου

16.04.15

Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ΄Λυκείου
Λατινικά Κ Γ΄Λυκείου
Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου
Χημεία Α΄Λυκείου
Χημεία Κ Γ΄Λυκείου

14.04.15

Αρχαία Κ Β΄Λυκείου
ΑΟΔΕ Κ Γ΄Λυκείου
Βιολογία Κ Γ΄Λυκείου
Έκθεση ΕΠΑΛ
Λογοτεχνία Κ Γ΄Λυκείου
Μαθηματικά Κ Β΄Λυκείου

09.04.15

ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ
Αρχαία Α΄Λυκείου
Αρχαία Κ Γ΄Λυκείου
Εγκ. Κλιματισμού ΕΠΑΛ
Έκθεση Β΄Λυκείου
Μαθηματικά Κ Γ΄Λυκείου
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

07.04.15

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Έκθεση Α΄Λυκείου
Στατιστική Γ΄Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου

05.04.15

Άλγεβρα Β΄Λυκείου
Γεωμετρία Α΄Λυκείου
Έκθεση Γ΄Λυκείου